Ønsker du å bli bedre til å kommunisere?

Kurs og foredrag innen motivasjon, overbevisning, presentasjonsteknikk og retorikk // Kjell Terje Ringdal // RetoRingdal

Mange som har deltatt på kursene til Kjell Terje Ringdal sier at de skulle ønske de var bedre til å kommunisere. Og fryktelig mange har sagt at det hjalp å få litt opplæring og tips.

Hvordan bli en god kommunikator?

Kommunisere betyr i sin grunnform «å gjøre felles». Altså at det å snakke, skrive, diskutere dypest sett handler om å se den andre. Først når du virkelig har forstått hvor den andre står, hva de sliter med, plages av – så kan du bli en god kommunikator.

Lær hvordan du finner gode argumenter for DITT syn

Fordi du forstår den andres posisjon. For DA kan du finne de argumentene som viser den andre at du har forstått. Og du blir i stand til å finne dine egne argumenter for DITT syn.

Når man i tillegg lærer om språkbruk, historiefortelling, humor, bevisformer så vil din evne til å snakke i forsamlinger, eller å skrive, bli kraftig forbedret.

Slide

RETORINGDAL AS, FURUBRÅTVEIEN, OSLO, NORWAY, RINGDAL@RETORINGDAL.NO