Foredrag i kommunikasjon

Kurs og foredrag innen kommunikasjon, motivasjon, overbevisning, presentasjonsteknikk og retorikk // Kjell Terje Ringdal // RetoRingdal

I løpet av tre kvarter, eller kanskje en drøy times tid, kan du lære deg en helt ny måte å tenke på. Når du skal argumentere for noe. Eller selge noe. Eller diskutere en sak.

retorikkens grunnoppskrift

Retorikken har en grunnoppskrift som viser deg hvordan du kan rydde opp i tankene dine. Den gjør det lettere for de du snakker med å forstå hva du mener. Samt hvorfor de bør høre på dine argumenter.

Den grunnoppskriften lærer du på Kjell Terje Ringdals foredrag i kommunikasjon. Det er som å bake brød. Du må ha noen faste ingredienser. Så kan du variere i det uendelige når du først har lært det grunnleggende.

Hvordan lykkes i debatten?

Kort fortalt handler det om å vite hvordan ditt publikum vurderer deg. Ditt etos er av avgjørende betydning for hvorvidt du kan lykkes i debatten. om prosjektideen din, i lønnsforhandlingene – eller når du debatterer i det offentlige rom med en kronikk, eller på radio og tv.

Rundt denne etos- appellformen må du bake inn fornuftsargumenter, alt som er sant og riktig. Så som statistikk, faktiske eksempler, undersøkelser osv. Til slutt må du krydre det hele med en tiltalende form, med gode ord, fine metaforer og sammenligninger, kanskje en historie fra virkeligheten osv . Altså det såkalte patos, som fremkaller følelser.

Kommunikasjon og retorikk som verktøy

Tenk over neste gang du skal argumentere for noe du brenner for. Da må du bruke denne teknikken: Lag tre «hauger» med ulike argumenter. En som får frem at du er en god person, eller representerer en organisasjon vi har tillit til. Deretter lager du en haug som får frem alt det sanne og riktige i saken din. Til slutt må du jobbe med å finne formen, måten å snakke på, eksemplene du bruker. Alt som fremkaller en følelse hos mottagere. Det kan være glede, sorg, entusiasme, irritasjon. Så blandes dette effektivt sammen. Og dermed øker mulighetene for at der er deg som når fram.

Foredrag i kommunikasjon med en av Norges mest erfarne retorikere

Kjell Terje Ringdal er en av Norges mest erfarne retorikere. Han har jobbet med og i politikken, i næringslivet, med bistand, handel, idrett, psykiatri, energisektoren, i offentlig og privat sektor mm. Ringdal har skrevet to bøker, er associate professor på Høyskolen Kristiania. I tillegg driver opplæring i retorikk i inn- og utland gjennom sitt firma RetoRingdal as.

Kjell Terje Ringdal er også grunnleggeren av Washingtonseminaret og Berlinseminaret. Hvert år arrangerer han åpne tredagers kurs i retorikk og presentasjonsteknikk ved Comosjøen i Italia.

SE VÅR KURSKALENDER

Slide

RETORINGDAL AS, FURUBRÅTVEIEN, OSLO, NORWAY, RINGDAL@RETORINGDAL.NO