Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge // RetoRingdal

Kjell Lars er en av Norges fremste tekst- og retorikkpersonligheter. Han er professor på Universitetet i Oslo og har utviklet både retorikkfaget og retorikere i det norske samfunnet. Han arbeider og tenker på språk, politikk og retorikk i de fleste av døgnets timer. Han er mannen media ringer når de skal ha klare meldinger om politikk, merkelige uttalelser, kompliserte tanker, taler og andre ting som bør settes på retorisk plass. Han har vært sentral når det gjelder utvikling av skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet. Kjell Lars er blid, mulighetsorientert og en kunnskapsrik formidler. Kjell Lars foreleser på utvalgte kurs og seminarer.

Slide

RETORINGDAL AS, FURUBRÅTVEIEN, OSLO, NORWAY, RINGDAL@RETORINGDAL.NO