Washingtonseminaret // Kjell Terje Ringdal
Slide

Washingtonseminaret

Washington-seminaret

Gjennom 20 år har vi samlet norske politikere, journalister, næringslivsledere og kommunikasjonsfolk i Amerikas og verdens maktsentrum hver høst.

Gjennom 20 år har vi samlet norske politikere, journalister, næringslivsledere og kommunikasjonsfolk i Amerikas og verdens maktsentrum hver høst.

Over 600 personer fra alle deler av norsk samfunnsliv er en del av vårt alumninettverk, som årlig finner sammen på Den amerikanske ambassaden i Oslo.

Seminaret har to målsettinger: For det første ønsker vi å lære fra noen av USAs fremste eksperter på politikk, medier og kommunikasjon. Hvert år har et nytt søkelys, og nye konfliktlinjer som vi ønsker å belyse. Her lytter vi til begge sider av problemstillingene som amerikanerne debatterer. For det andre, er seminargruppen i seg selv en ressurs. Denne består hvert år av en gruppe mennesker med ulik bakgrunn som kan lære av hverandres syn på verden, og bygge videre på relasjonene hjemme i Norge. Som deltaker blir du utfordret og får lov å utfordre tilbake – vi kan love deg en opplevelse for livet.

Seminaret passer deg som er interessert i amerikansk politikk og politisk kommunikasjon, og fascineres av USAs kultur og historie. Deltakerne spenner fra de som lever og ånder for USA, til de som er alminnelig interesserte og ønsker å oppdatere seg på trender innen politikk og kommunikasjon.

Ta kontakt for mer informasjon

Slide

RETORINGDAL AS, FURUBRÅTVEIEN, OSLO, NORWAY, RINGDAL@RETORINGDAL.NO